WELCOME TO HMONG CATHOLIC COMMUNITY OF WASHINGTON

 

Our Lady of Mount Virgin (Archdiocese of Seattle) Parish: Our Lady of Mount Virgin

 

Address: 1531 Bradner PL S.

Seattle, WA 98144

Phone: (206) 324-8521 Fax: (206) 324-0405

Pastor: Rev. Clarence Jones

Deacon(s): Ntsuab Pov Yaj

Catechist(s): ?

Lay Leaders: Tswj Fwm Muas

Number of families/people: 28 / 134

 

Qhia Txog Cov Ntseeg Kev sib pab sib qhia: Muaj sau nyiaj ib xyoo ib zaug thiab muaj kev sau siab ib xyoo ib zaug. Muaj ib tug Txwj Laus los pab cov Ntseeg, ib tug Niam Tsev coj cov Niam Tsev thiab ib tug Hluas coj cov hluas. Teev ntuj (mass):1st & 3rd weeks teev ntuj ua lus Hmoob, lus Nplog thiab lus Pub Thawj. 2nd & 4th weeks teev ntuj uas lus Mis cas. Cov Hluas los coj rau 2 lub weeks no. Lwm yam:

 

Peb muaj cov Nplog 26 yim (81 leej), thiab cov Pub Thawj 35 yim (116 leej) koom nrog peb cov Hmoob. Muaj ib tug Hmoob, ib tug Nplog thiab ib tug Pub Thawj los ua boards saib peb 3 pawg Ntseeg no. Nyob rau hauv peb 3 pawg Ntseeg no, peb kuj muaj sau nyiaj ib xyoo ib zaug, muaj ua Fund Raising Party ib xyoo ib zaug thiab muaj kev sau siab ib xyoo ib zaug.

 

Xav paub ntau tshaj nov hu rau:

 

Deacon: Ntsuab Pov Yaj (206) 324-8521

Email: deacon_jpyang@yahoo.com

 

Txwj Laus: Tswj Fwm Muas (253) 670-9998

 

Board: Txooj Zeb Lis (253) 517-3206

Email: chongge@comcast.net

 

Youth: Jonathan Lee (253) 306-4795

Email: jonathanlee253@hotmail.com